Haber

Erdoğan: “Her Belediye Kamu Kaynaklarından Adil Yararlanır, Ne Eksi Ne Fazlası”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim beyannamesini Ankara’da açıkladı. Erdoğan, “Bazılarının ‘Engellendik’ literatürüne itibar etmeyin. Artık ‘Engellendik’ diyenler, AK Partili belediyelerin aldığından çok daha fazla para aldılar ve alıyorlar. Biz bunu her zaman kanıtladık ve her zaman kanıtladık” dedi. Bütün bunlar saçmalıktır, sorumluluktan kaçmadır. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız defalarca belediyelere veriyorlar” dediler. Kamudan aktarılan kaynaklardan bu belediyelerin aldığı payı anlattılar. Diğer belediyelere ne verilirse ve aynı kriterlere göre hangi kriterlere göre tahsis yapılırsa onlar için de geçerlidir. Her belediye kamu kaynaklarından ne eksik ne fazla, adil bir şekilde yararlanıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara’da AKP Kongre Merkezi’nde yapılan toplantıda seçim beyanını açıkladı. Erdoğan kısaca şöyle konuştu:

“Oklar bize dönük olsa da asıl hedef TÜRKİYE”

“İnşallah 31 Mart’ta 15’inci çok partili belediye başkanlığı seçimini bir demokrasi şöleni olarak gerçekleştireceğiz. Yaşadığımız darbelere ve çeşitli yöntemlerle demokrasiyi askıya alma çabalarına rağmen milletimiz, sonrasında milli irade bayrağını yeniden yükseltmiştir. AK Parti 28 Şubat’ta iktidara geldi. Postmodern darbe ve ardından gelen istikrarsızlık döneminin ardından bu tür bir milli irade yeşermesi gerçekleşti.

Türk Yüzyılının bu ilk seçiminde mesele sadece mümkün olduğu kadar çok belediye başkanlığı kazanmak değil. Ancak 31 Mart’ta elde edeceğimiz sonuç, ülkemizi dünyada hak ettiği yere yükseltme hedefimize doğru gerçek yürüyüşümüzde bize güç, kuvvet ve destek verecektir.

Türkiye’nin tökezleyerek eski zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir kalabalık var. Oklar bize doğru olsa da asıl hedef Türkiye’dir. Asıl amaç tarihiyle, inançlarıyla milletimizin kendisidir. Şehirlerimizi Türk Yüzyılına hazırlayacak adımları atarak, Allah’ın izniyle bu sinsi niyetleri boşa çıkaracağız. Bu nedenle rekabet ettiğimiz rakiplerimizle, rakiplerimizle, partilerimizle, adaylarımızla değil, doğrudan milletimize konuşuyoruz.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dediğimiz Türkiye’yi ayakta tutan temel değerleri bireysel emelleri uğruna baltalamaya çalışanların önüne geçme kararlılığıyla hareket ediyoruz. Şehirlerimizi algılanan belediyecilikten kurtarıp gerçek belediyecilikle tanıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

“AK PARTİ BELEDİYEDE DE KENDİSİYLE YARIŞIYOR”

Seçim manifestomuzun başlığını ‘Türkiye’nin Yüzyıl Kentleri için Gerçek Belediyecilik’ olarak belirledik. Beyanımız 8 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm AK Parti’nin yerel yönetim vizyonudur. İkinci bölüm ise katılım, şeffaflık ve hesap verebilirliktir. Üçüncü kısım dayanıklı şehirlerdir. Dördüncü bölüm Türk Yüzyılında şehir ve çevredir. Beşinci bölüm sosyal refahın öncelikli olduğu şehir ekonomileridir. Altıncı bölüm duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyeciliktir. Yedinci bölüm kültür üreten şehirlerdir. Sekizinci bölüm hizmet ve çalışma belediyeciliği başlığını taşımaktadır. Her ana başlığın altında o alana yönelik yaklaşımlarımızı ve tüm belediyelerimizin uygulayabileceği program çerçevelerini içeren alt başlıklar bulunmaktadır. Bu bildiri, hem AK Parti’nin artık marka haline gelen belediyecilik hamlesinin özeti, hem de yeni dönem için milletimize verdiğimiz sözlerin belgesidir. AK Parti her alanda olduğu gibi belediyecilikte de kendisiyle yarışıyor.

“HER BELEDİYE KAMU KAYNAKLARINDAN NE ÇOK AZ OLSUN ADİL BİR ŞEKİLDE YARARLANIR”

Milletimiz, bir önceki seçimde belediye yönetimini bizden devralanların şehirlerimize 5 yıl kaybettirmekten başka hiçbir katkısının olmadığını tecrübeyle görmüştür. Bu sefer gerçek belediyecilik vaadimizi seçim kampanyamızın merkezine koyduk. Amacımız şehirlerimizi ve orada yaşayan insanları bu hizmetsizlik girdabından, bu gösteriş ve ajans belediyeciliği yanılsamasından kurtarmaktır. İş üretememenin, kamuya hizmet verememenin hiçbir mazereti olamaz. Bazı kişilerin ‘engellendik’ edebiyatı yapmasına aldırış etmeyin. ‘Engellendik’ diyenler, AK Partili belediyelerin aldığından çok daha fazla para aldılar ve alıyorlar. Bunu her zaman kanıtladık ve kanıtlamaya devam ediyoruz. Bunların hepsi saçmalık ve sorumluluktan kaçmadır. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız, kamudan belediyelere aktarılan kaynaklardan bu belediyelerin alacağı payı defalarca açıkladılar. Diğer belediyelere ne veriliyorsa, tahsislerin hangi kriterlere göre yapıldığı bu belediyeler için de aynıdır. Her belediye kamu kaynaklarından ne eksik ne fazla, adil bir şekilde yararlanmaktadır.

Devlet işlerini yürütürken kimsenin siyasi kimliğini dikkate almıyoruz. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız şehirlerimizle ilgili projeler planlayıp uygularken sandık sonuçlarına veya belediye başkanının partisine göre hareket etmiyorlar. Odaklandığımız tek yer ülkemizin ve şehirlerimizin ihtiyaçları, milletimizin beklentileridir.

“BU GÖLGELER 31 MART’TA ŞEHİRLERİMİZDEN ÇEKİLECEK”

Bu gerçekler ortada olsa da, şehrine hizmet etmek yerine gözü, yüreği başka yere bakanlara bir şey söylemenin faydası yok. Şehirlerimiz hizmetlerini göremedikleri bu insanların sadece gölgelerine bakmaktan, sadece posterlerini izlemekten, onların sadece propagandasına maruz kalmaktan bıktı. İnşallah 31 Mart’ta şehirlerimizden bu gölgeler kalkacak ve insanlarımız gerçek belediyeciliğin, gönül belediyeciliğinin verimliliğine kavuşacak.

Kent estetiğini ön planda tutan, kentlerin özgün mimarisini ve kimliğini koruyan proje, yatırım ve planlara öncelik verdik. Şehirlerin tarihi mirasını koruyarak geleneği geleceğe taşımaya önem veriyoruz. Katılımı, kapsayıcılığı, şeffaflığı ve hesap verebilirliği güçlendiren her adımı destekledik.

“GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM ANLAYIŞIYLA HAREKET EDEN YEREL YÖNETİMLERİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Yeni dönemde yerel yönetimlerde önceliklerimiz şunlar olacak. Afetlere karşı dayanıklı, dayanıklı ve dayanıklı yerleşim yerleri kuracağız. Şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getireceğiz. Akıllı uygulamalara ve yeni nesil dijital teknolojilere uyumlu altyapılar kuracağız. Yerel kalkınmaya odaklanan, ekonomik değer üreten yerel yönetim anlayışını güçlendireceğiz. Gençlere, çocuklara, yaşlılara, engellilere, kadınlara ve tüm toplumsal kesimlere duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştireceğiz. Güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla hareket eden yerel yönetimleri destekleyeceğiz.

Kırsal kesimde yaşam standartlarını yükselterek, insanların doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik edeceğimizi umuyoruz. Aktif, verimli, adil, şeffaf ve sorumlu belediye yönetimi anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz.

Vizyonumuzu oluşturan gerçek belediyecilik vaadimizi aşağıdaki 13 temel başlık üzerine inşa ediyoruz. Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, gelişimci, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik, vatansever belediyecilik.

Değerlerini bilen, tanıyan, yaşayan ve yeni nesillere aktaran insanlardan oluşan şehirlerle geleceğine inançla bakacaktır. Elbette gerçek belediyecilik, yerel yöneticilerin çalışkanlığı ve kararlılığıyla her zaman, her adımda, her an vatandaşlarımızın yanında olmasını sağlayacaktır. Her birinin altını onlarca, yüzlerce başlıkla çizebileceğimiz tüm bu ilke, yaklaşım ve amaçlarla, esasen Türk Asrının şehirlerini tuğla tuğla inşa edeceğiz.

Ülkemizi bugünkü gücüne, güvenliğine ve refah düzeyine getiren yönetim olarak güncel sorunların çözüm adresi yine biziz, AK Parti. Dikkat ederseniz Cumhur İttifakı dışındaki partilerin ve siyasilerin aslında böyle bir gündemi yok. Türkiye, günlük siyasetin, günlük polemiklerin, günlük çatışma gündemlerinin bedelini uzun yıllar az gelişmişlik, ihmal, siyasi ve ekonomik vesayet şeklinde ödedi.

“Elbette kirli kampanyalarla bize gelenlere meydan okumayı bırakmıyoruz”

Ülkemizde hâlâ eski Türkiye’nin hastalıklarını yeniden canlandırıp ülkemizi yeniden kısır döngüye sokmak isteyen bir zihniyet var. Kimisi ideolojik saiklerle, kimisi farklı iç ve dış çıkarları nedeniyle, kimisi kendi hırsları ya da beceriksizlikleri nedeniyle ülkeyi ayaklar altına almaya çalışıyor. Siyasetin sapkınlığı olarak gördüğümüz bazı açıklamalar dışında zamanımızı ve gücümüzü sadece hedeflerimize ulaşmak için kullanırız. Hırsı haddini aşanlara diyoruz ki: Heyecanlanmayın, AK Parti’den, Cumhur İttifakı’ndan hiçbir şey alamazsınız. Yalan, iftira, çarpıtma ve algı oyunlarına dayalı kirli kampanyalarla üzerimize gelenlere karşı elbette meydanı terk etmiyoruz. Hakikat güneşi karşısında eriyip gitmeyecek yalan yoktur. Bu konuda doğrudan muhatabımız milletimizdir. “Bazıları görmek, duymak, anlamak istemese de bizim siyaset anlayışımız ve yöntemimiz budur.”

sarigolhaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort